VIPSOHO

15 T币:181
私信关注
 1. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓0.5手现货黄金,开仓方向:卖出,开仓价:1566.13,平仓价:1566.85,开仓时间:2020-01-07 19:17:14,盈亏:-36.00,止盈价:1556.00
  2020-01-07 19:18:11 | 举报
 2. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓0.5手现货黄金,开仓方向:卖出,开仓价:1566.13,平仓价:1566.74,开仓时间:2020-01-07 19:17:14,盈亏:-30.50,止盈价:1556.00
  2020-01-07 19:17:46 | 举报
 3. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚卖出6.0手现货黄金,开仓价:1566.13,止盈价:1556.00
  2020-01-07 19:17:21 | 举报
 4. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚卖出10.0手现货黄金,开仓价:1476.01,止盈价:1473.00
  2019-12-19 23:42:22 | 举报
 5. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓13.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1474.55,平仓价:1476.34,开仓时间:2019-12-19 19:07:46,盈亏:2327.00,止盈价:1480.00
  2019-12-19 23:00:01 | 举报
 6. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓5.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1474.55,平仓价:1474.52,开仓时间:2019-12-19 19:07:46,盈亏:-15.00,止盈价:1485.00
  2019-12-19 20:21:47 | 举报
 7. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓2.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1474.55,平仓价:1473.91,开仓时间:2019-12-19 19:07:46,盈亏:-128.00,止盈价:1485.00
  2019-12-19 19:08:36 | 举报
 8. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚买入20.0手现货黄金,开仓价:1474.55,止盈价:1485.00
  2019-12-19 19:07:51 | 举报
 9. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚平仓12.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1476.11,平仓价:1478.73,开仓时间:2019-12-17 23:06:48,盈亏:3144.00,止盈价:1488.00
  2019-12-18 19:26:28 | 举报
 10. VIPSOHO
  VIPSOHO
  我刚刚买入12.0手现货黄金,开仓价:1476.11,止盈价:1488.00
  2019-12-17 23:06:51 | 举报
上一页 1 2 3 ... 13 14 下一页

发表说说

今日段位排行榜 ( 综合收益率=当日浮动收益率+当日收益率 )

*注:12312313

账户重置

账户重置将扣除10T币

您当前的T币为:100

账户重置

您当前的T币为:100

登录

账号:

密码:

下次自动登录

找回密码免费注册

发送私信

发送给:

内容: