bohai

22 T币:275
私信关注
 1. bohai
  bohai
  我刚刚买入1.0手现货黄金,开仓价:1783.91
  2021-06-18 09:54:56 | 举报
 2. bohai
  bohai
  我刚刚平仓3.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1872.95,平仓价:1887.83,开仓时间:2021-06-04 15:43:01,盈亏:4464.00
  2021-06-07 09:19:01 | 举报
 3. bohai
  bohai
  我刚刚平仓2.0手原油,开仓方向:买入,开仓价:69.018,平仓价:69.066,开仓时间:2021-06-04 15:43:34,盈亏:48.00
  2021-06-04 20:35:06 | 举报
 4. bohai
  bohai
  我刚刚买入2.0手原油,开仓价:69.018
  2021-06-04 15:43:36 | 举报
 5. bohai
  bohai
  我刚刚买入3.0手现货黄金,开仓价:1872.95
  2021-06-04 15:43:06 | 举报
 6. bohai
  bohai
  我刚刚平仓8.0手原油,开仓方向:买入,开仓价:63.409,平仓价:64.682,开仓时间:2021-05-21 21:12:38,盈亏:5092.00
  2021-05-24 18:50:46 | 举报
 7. bohai
  bohai
  我刚刚平仓3.0手现货黄金,开仓方向:买入,开仓价:1876.58,平仓价:1887.18,开仓时间:2021-05-20 11:24:29,盈亏:3180.00
  2021-05-21 21:14:56 | 举报
 8. bohai
  bohai
  我刚刚买入8.0手原油,开仓价:63.409
  2021-05-21 21:12:41 | 举报
 9. bohai
  bohai
  我刚刚平仓1.0手原油,开仓方向:卖出,开仓价:62.521,平仓价:62.195,开仓时间:2021-05-20 16:51:24,盈亏:163.00
  2021-05-20 18:47:21 | 举报
 10. bohai
  bohai
  我刚刚平仓1.0手美元/瑞郎,开仓方向:卖出,开仓价:0.90089,平仓价:0.90228,开仓时间:2021-05-20 15:40:46,盈亏:-154.05
  2021-05-20 16:51:51 | 举报
上一页 1 2 3 ... 99 100 下一页

发表说说

今日段位排行榜 ( 综合收益率=当日浮动收益率+当日收益率 )

*注:12312313

账户重置

账户重置将扣除10T币

您当前的T币为:100

账户重置

您当前的T币为:100

本社区仅针对特定人员开放,查看需注册并通过进行风险意识测评。

验证码登录账户密码登录

 • 下次自动登录

登录

登录/注册即表示同意 《投资英雄服务协议》

投资英雄社区及模拟交易仅用于为高校,银行,期货等机构提供交易培训,交流学习等,仅对特定人员开放,所有与市场有关的观点和数据等内容仅供参考,不代表本网站的观点,不构成任何实际操作建议。

发送私信

发送给:

内容: